Apalone spinifera spinifera
       
Naam: Oosterlijke doornrand weekschildpad
Grootte: Maximaal 44 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuidelijk Canada en het midden-oosten van de V.S.
Leefomgeving: Bepaalde exemplaren geven er de voorkeur aan om in rustig water te verblijven. Anderen geven de voorkeur aan een stromende rivier
Gedrag: Voornamelijk actief in de schermering
Eten: Erg kieskeurig, jonge dieren voornamelijk insekten
Winterslaap: Ja
Kenmerken: Het rugpantser is grijs-bruingroen met een donkere rand om het pantser. Over het gehele oppervlak liggen talrijke donkere vlekken, die vaak een licht centrum hebben. Het buikpantser is wit. De kop heeft aan beide zijden een gele lengtestreep, die door het oog onderbroken wordt.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Ze leiden voornamelijk een leven onder water en komen slechts zelden op het land. Ze graven zich graag in, in een dikke laag zand.