Chinemys reevesii
   
Naam: Chinese driekielschildpad
Grootte: Maximaal 24 centimeter
Verspreidingsgebied: China, Japan en Korea en Taiwan
Leefomgeving: Rustig en helder water
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, fruit en vis
Winterslaap: Alleen in noordelijk gelegen gebieden
Kenmerken: Het gewelfde rugpantser heeft drie lengtekielen, waarvan de twee zijkielen zijdelings afgevlakt zijn. Het rugpantser is groenbruin tot donkerbruin. Het buikpantser is overwegend donker van kleur. De kop heeft een lichtere krullentekening. Over de hals lopen lichte lengtebanden, die in vlekkenrijen overgaan.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden
Bijzonderheden: Hij komt veel op het land om te zonnen en graaft zich graag en vaak in.
Hij is alles behalve agressief.
Ze vertonen een ingewikkeld paringsritueel. Dit gedrag wordt door onnatuurlijke omstandigheden gemakkelijk verstoord.
's Zomers kan het dier in de open lucht gehouden worden.