Chrysemys picta marginata
Naam: Midland sierschildpad
Grootte: Maximaal 20 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuid-Canada en het oostelijk deel van de V.S.
Leefomgeving: In rivieren en meren
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en waterplanten
Winterslaap: Uitsluitend in hoger gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugpantser is erg vlak en rond. En is eenvormig bruin. De naden van de schilden en vooral die van de randschilden zijn rood gekleurd. Het buikpantser is egaal geel tot roze. De donkere tekening op het buikpantser is maximaal de helft van de totale breedte van het buikpantser. De tekening heeft geen uitlopers naar de zijkanten van het buikpantser.
Kop, hals en poten zijn met gele tot geelrode lengtestrepen versierd.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden