Geoemyda silvatica
Voorheen Heosemys silvatica
Naam: Geelkop aardschildpad
Grootte: Maximaal 12 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuidwesten van Voor-Indië
Leefomgeving: Moerassige gebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Zowel dierlijk als plantaardig voedsel
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Over het gewelfde rugpantser lopen 3 duidelijke lengtekielen. Het rugpantser is helderbruin, het buikpantser geelachtig. Op de brug tussen rug- en buikpantser heeft hij twee donkere vlekken. De kop is helder geel. De bovenkaak is aan de punt ingesneden.
Temperatuur: Tussen 22 en 30 graden.
Bijzonderheden: Hij komt veel op het land om te zonnen.
Alleen voor de ervaren schildpadhouder!