Gopherus berlandieri
Naam: Woestijnschildpad 
Grootte: Maximaal 23 centimeter
Verspreidingsgebied: Noordoost-Mexico en het aangrenzende
zuidelijke gebied van de V.S.
Leefomgeving: Savanne- en woestijngebieden
Gedrag: Dit is weer een schemerdier en zijn hol kan tot 4 meter lang zijn.
Eten: Plantaardig met af en toe wat dierlijks
Winterslaap: Alleen in noordelijk gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugpantser is niet zo langgerekt als bij de Gopherus agassizii.
De schilden zijn enigszins verhoogd, zodat het rugpantser bultig is.
De keelschilden vormen hier duidelijk een vork. Het rugpantser is zwartachtig bruin met een lichtere vlek op het midden van de schilden. Het buikpantser is geelachtig met grote
donkere vlekken.
Temperatuur: Tussen 25 en 30 graden
Bijzonderheden: Cites beschermd!
Alleen voor ervaren schildpaddenhouders!