Graptemys barbouri
 
Naam: Barbour's landkaartschildpad
Grootte: Maximaal 33 centimeter
Verspreidingsgebied: Het zuidoosten van Noord-Amerika
Leefomgeving: Rivieren en moerasgebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Uitsluitend in hoger gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugpantser is dakvormig, met nokken op de middelste wervelschilden. De achterrand van het rugpantser is gezaagd. De grondkleur van het rugpantser is licht-groenbruin met op elk ribbenschild een lichte, naar achteren geopende ring. Het buikpantser is lichtgeel met donkere naden tussen de schilden. Op de kop tussen de ogen heeft hij een grote vlek, en achter de ogen een grote S-vormige vlek. Verder hebben kop, hals en poten smalle gele lijnen.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden