Graptemys caglei
   
Naam: Caglei's landkaartschildpad
Grootte: Maximaal 21 centimeter
Verspreidingsgebied: Het zuiden van de Verenigde Staten
Leefomgeving: Rivieren en moerasgebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Uitsluitend in hoger gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugschild is groenbruin en elk segment heeft een zeer fijn en zeer dicht op elkaar, geelachtige gekrulde lijn. De staart, poten en het hoofd zijn zwart met witgeelachtige lijnen. Ook deze lijnen zijn zeer fijn. Bovenop de kop lopen de lijnen in een V-achtige vorm. Er is een crèmeachtige dwarse streep ter hoogte van de kin. Het buikschild heeft een crémewit-achtige kleur waar de naden met een donkere kleur omlijnd zijn.
Bijzonderheden: Deze soort komt nauwelijks voor in de handel in Europa, en indien toch voorhanden, dan waarschijnlijk in Duitsland of Oostenrijk.