Graptemys pulchra
   
Naam: -
Grootte: Maximaal 30 centimeter
Verspreidingsgebied: Het zuidenoosten van Noord-Amerika
Leefomgeving: Rivieren en moerasgebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Uitsluitend in hoger gelegen gebieden
Kenmerken: Het dakvormige rugpantser is groenbruin met een lichtere nettekening erop. De achterrand van het rugpantser is weer ingezaagd. De onderzijden van de randschilden hebben grote ronde, donkere vlekken, gescheiden door gele strepen. Het buikpantser is geelachtig met een onduidelijke donkere figuur langs de naden. Kop, hals en poten zijn met fijne gele strepen versierd. Tussen de ogen heeft hij een brede gele vlek, die ver naar achteren doorloopt.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden