Hardella thurjii
Naam: Diadeemschildpad
Grootte: Maximaal 61 centimeter
Verspreidingsgebied: Pakistan, Noord India en Bangladesh
Leefomgeving: Vele type wateren met modderige bodem
Gedrag: Overdag actief
Eten: Voornamelijk plantaardig (fruit) en af en toe wat vlees of vis
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het iets dakvormige rugpantser is bruinzwart. Er loopt een gele lijnentekening op de rug die verantwoordelijk is voor zijn naam.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Hij is sterk aan water gebonden en komt alleen op het land om eieren af te zetten en soms om te zonnen.