Homopus areolatus
Naam: Areolen landschildpad of kleine padloper
Grootte: Maximaal 12 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuidelijk en zuid-westen van Zuid-Afrika
Leefomgeving: Droge gebieden en het kustgebied
Gedrag: Overdag actief
Eten: Plantaardig met af en toe wat dierlijks
Winterslaap: Alleen in noordelijk gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugpantser is afgeplat en de rugschilden zijn olijfachtig tot groen van kleur met een donkere rand en een rood-bruin korrelig middenvlak.
De schilden vertonen de zogenaamde groeiringen. Het buikpantser is egaal geel tot bruin gekleurd. De bek heeft een snavelachtige, naar beneden gebogen punt.
De neuspunt is vaak fraai rood gekleurd.
De voorpoten hebben 4 tenen.
Temperatuur: Tussen 25 en 30 graden
Bijzonderheden: Hij heeft veel behoefte aan warmte en zon.
Vooral mannetjes kunnen ten opzichte van elkaar zeer onverdraagzaam zijn.
Cites Beschermd! Alleen aan te raden voor ervaren schildpaddenhouders!