Homopus femoralis
Naam: Gespoorde areolen landschildpad of grote padloper
Grootte: Maximaal 16 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuid-Afrika
Leefomgeving: Droge gebieden. Berggrasland met struikgewas en savanne.
Gedrag: Overdag actief
Eten: Plantaardig met af en toe wat dierlijks
Winterslaap: Alleen in noordelijk gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugpantser is olijfbruin en het buikpantser geelgroen.
De voorpoten hebben tenen en op de dijbeen draagt hij een puntige stekel. De bek is snavelachtig en naar beneden gebogen.
Temperatuur: Tussen 25 en 32 graden
Bijzonderheden: Ook deze schildpad leeft in de drogere gebieden hij klimt goed.
Cites Beschermd! Alleen aan te raden voor ervaren schildpaddenhouders!