Kachuga dhongoka
Naam: Dhongoka dakschildpad
Grootte: Maximaal 48 centimeter
Verspreidingsgebied: Noordoosten van Voor-Indië
Leefomgeving: Rivieren
Gedrag: Overdag actief
Eten: Voornamelijk plantaardig, maar dierlijk voedsel wordt ook gegeten.
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser is sterk gewelfd, heeft sterk aflopende zijvlakken en heeft een lengtekiel met nokken achterop elk wervelschild. Het is olijfbruin. Het buikpantser is geel met een roodbruine vlek in het midden. Kop en poten zijn geelbruin, met een geelbruine streep aan de zijkanten van de kop.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden.
Bijzonderheden: Ze wandelen graag over de bodem van het aquarium, op zoek naar voedsel, maar komen ook veel op het land om te zonnen.
Cites II beschermd.