Kachuga kachuga
Naam: Gewone dakschildpad
Grootte: Maximaal 56 centimeter
Verspreidingsgebied: Noordelijk Voor-Indië en westelijk Achter-Indië
Leefomgeving: Rivieren
Gedrag: Overdag actief
Eten: Voornamelijk plantaardig, maar dierlijk voedsel wordt ook gegeten.
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser is gewelfd en heeft sterk aflopende zijvlakken. De lengtekiel heeft vrijwel geen nokken op de einden van de wervelschilden. Het rugpantser is olijfbruin en het buikpantser heeft een grote bruine vlek op een geelachtige grondkleur. Kop en hals hebben brede roodachtige lengtestrepen.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden.
Bijzonderheden: Ze komen regelmatig op het land om te zonnen, maar verblijven ook veel op de bodem van het aquarium.
Cites II beschermd.