Kinosternon flavescens
   
Naam: Gele modderschildpad
Grootte: Maximaal 19 centimeter
Verspreidingsgebied: Het zuiden van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico
Leefomgeving: Modderige poelen en moerassige gebieden
Langzaam stromende wateren met een zachte bodem
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Nee
Kenmerken: De modderschildpad heeft een iets groter buikschild dan de Sternotherus met een tweetal scharnieren, bovendien zijn twee schildplaten van de modderschildpad driehoekig van vorm.
Het rugpantser is olijfgroen en heeft een onduidelijke lengtekiel. Het buikpantser is geel tot geelbruin. Kop, hals en poten hebben een gele tekening op een olijfgroene ondergrond. De kin en keel is geelachtig.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Hij brengt een groot deel van zijn leven door onder water. Een stukje land met gelegenheid om te zonnen is echter welkom.