Kinosternon subrubrum
Naam: Oosterlijke modderschildpad
Grootte: Maximaal 13 centimeter
Verspreidingsgebied: Het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten
Leefomgeving: Modderige poelen en moerassige gebieden
Langzaam stromende wateren met een zachte bodem
Gedrag: Dag en nacht actief, maar is het meest in de ochtend te zien
Eten: Vlees vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Uitsluitend de exemplaren die in het Noordelijk gebied leven
lKenmerken: De modderschildpad heeft een iets groter buikschild dan de Sternotherus met een tweetal scharnieren, bovendien zijn twee schildplaten van de modderschildpad driehoekig van vorm.
Bij jonge dieren heeft het rugpantser drie onduidelijke kielen, die bij het ouder worden verdwijnen. Het rugpantser is olijfbruin tot bruinzwart. Het buikpantser is door een dwarsscharnier beweegbaar, maar is kleiner dan de opening van het rugpantser, zodat het deze opening niet geheel afsluit. De brug tussen rug- en buikpantser is half zo lang als de beweeglijke voorschilden van het buikpantser. De kleur van het buikpantser is geelbruin. Op de kop vertonen zich enkele onregelmatig verdeelde oranje-achtige vlekjes.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Ze komen vrijwel niet uit het water en verlangen schaduw en veel schuilplaatsen.
Het dier is behoorlijk agressief van aard, zodat huisvesting van meerdere dieren voorzien moet zijn van verschillende en effectieve schuilplaatsen. Anders dienen ze solitair gehouden te worden.