Kinosternon dunni
Naam: Dunn's modderschildpad
Grootte: Maximaal 18 centimeter
Verspreidingsgebied: Het noordwesten van Zuid-Amerika
Leefomgeving: Meren en langzaam stromende wateren op de bodem.
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Nee
Kenmerken: De modderschildpad heeft een iets groter buikschild dan de Sternotherus met een tweetal scharnieren, bovendien zijn twee schildplaten van de modderschildpad driehoekig van vorm.
Het egaal donkere rugpantser heeft een onduidelijke lengtekiel. Het buikpantser is overwegend donker van kleur met lichte plekken en is veel kleiner dan de opening van het rugpantser.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden
Bijzonderheden: Ze leven in de schaduw en komen weinig op het land.