Kinosternon scorpioides scorpioides
 
Naam: Schorpioen modderschildpad
Grootte: Maximaal 27 centimeter
Verspreidingsgebied: Het noorden en midden van Zuid-Amerika
Leefomgeving: Modderige poelen en moerassige gebieden
Langzaam stromende wateren met een zachte bodem
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees vis en af en toe wat groen
Winterslaap: Nee
Kenmerken: De modderschildpad heeft een iets groter buikschild dan de Sternotherus met een tweetal scharnieren, bovendien zijn twee schildplaten van de modderschildpad driehoekig van vorm.
Het rugpantser heeft een duidelijke lengtekiel en twee zijkielen die zijn afgevlakt. De kleur van het rugpantser is groenachtig bruin tot donkerbruin. Het buikpantser is geelbruin met donker gelijnde naden tussen de schilden. De zijkanten van de kop hebben een grote gele vlek.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden
Bijzonderheden: Hij is moeilijker te houden dan de andere Kinosternon soorten en schijnt in gevangenschap vaak voedsel te weigeren.
Hij brengt een groot deel van zijn leven door onder water. Een stukje land met gelegenheid om te zonnen is echter welkom.