Malayemys subtrijuga
Voorheen Damonia subtrijuga
Naam: Rijstveldschildpad
Grootte: Maximaal 21 centimeter
Verspreidingsgebied: Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Java, Sumatra
Leefomgeving: Poelen, beekjes, meren en rivieren
Gedrag: Overdag actief
Eten: Voornamelijk dierlijk en af en toe iets plantaardigs
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser is gewelfd en heeft drie lengtekielen. De zijkielen zijn afgevlakt en onduidelijk. Het rugpantser is helder bruin, de randschilden hebben meestal een lichte vlek. Het buikpantser is donker. Op de zijkanten van de kop heeft hij enige lichte lengtebanden, die scherp tegen de zwartbruine grondkleur afsteken.
Temperatuur: Tussen 24 en 30 graden
Bijzonderheden: Het is een waterbewoner, die zich traag en rustig gedraagt en niet geschikt is voor een schildpaddenaquarium met drukke bewoners.
Zelden komt hij op het land om te zonnen.
Het is een moeilijke schildpad om te houden.