Melanochelys tricarinata
Voorheen Geoemyda tricarinata
Naam: Driekiel aardschildpad
Grootte: Maximaal 17 centimeter
Verspreidingsgebied: Voor-Indië
Leefomgeving: Moerassige gebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Zowel dierlijk als plantaardig
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het gewelfde rugpantser heeft drie kielen, waarvan de zijkielen iets zijn afgevlakt. De achterrand van het rugpantser is glad. Het rugpantser is donkerbruin en het buikpantser zwart van kleur. De kop is donker met een rode lengtestreep, die door de ogen loopt.
Temperatuur: Tussen 22 en 28 graden.
Bijzonderheden: Hoewel veel in het water en een goede zwemmer, komt hij graag op het land om te zonnen.
Cites I beschermd!