Melanochelys trijuga trijuga
Voorheen Geoemyda trijuga en Testudo scabra
 
Naam: Zuid-Indische Zwartbuik aardschildpad
Grootte: Maximaal 22 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuid Indië
Leefomgeving: Moerassige gebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Voornamelijk plantaardig, hoewel soms ook wat dierlijk voedsel wordt genomen.
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser heeft drie duidelijke lengtekielen. Het is donkerbruin. Het buikpantser is zwart en meestal heeft het een gele buitenrand. De bovenkaak is in het midden ingesneden. Kop en hals hebben een gele tekening op een olijfkleurige ondergrond.
Temperatuur: Tussen 24 en 30 graden.
Bijzonderheden: Deze schildpad is veel op het land en verlangt veel zon en warmte.