Morenia petersi
Naam: Voorindische pauwoogschildpad
Grootte: Maximaal 20 centimeter
Verspreidingsgebied: Ganges rivier, Oost Indië en Bangladesh
Leefomgeving: Poelen, beekjes, meren en rivieren
Gedrag: Overdag actief
Eten: Voornamelijk plantaardig
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het gewelfde rugpantser heeft een onderbroken lengtekiel, zodat het dier nokken op de wervelschilden heeft. Het rugpantser heeft op een donkerebruine tot zwarte grondkleur een groenachtige lijntekening. Het gele buikpantser heeft donkere vlekken aan de randen. De kop is bruingrijs en heeft enkele dunne lengtestrepen tot in de hals.
Temperatuur: Tussen 24 en 30 graden
Bijzonderheden: Deze schildpad verblijft voornamelijk in het water.
Hij is ook erg langzaam en heeft veel behoefte aan hoge temperaturen.