Pseudemys concinna concinna
 
Naam: Hierogliephen sierschildpad
Grootte: Maximaal 38 centimeter
Verspreidingsgebied: Het zuid-oosten van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico
Leefomgeving: Moerasgebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en waterplanten
Winterslaap: Uitsluitend in hoger gelegen gebieden
Kenmerken: Het rugpantser is matig gewelfd en heeft een geeloranje tekening op een groenbruine ondergrond. Het buikpantser is geel van kleur en de onderkant van de randschilden hebben donkere ringen. Kop, hals en poten zijn met gele en zwarte strepen versierd.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden