Pseudemys concinna floridana
Naam: Florida sierschildpad
Grootte: Maximaal 40 centimeter
Verspreidingsgebied: Het zuiden van de Verenigde Staten
Leefomgeving: Diepe wateren en rivieren
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en waterplanten
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser is donkerbruin en heeft een gele tot roodachtige tekening. Het buikpantser is geel tot oranjegeel en op de brug tussen rug- en buikpantser zitten donkere vlekken. Jonge dieren zijn groen van kleur.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden