Pseudemys rubriventris
 
Naam: Roodbuik sierschildpad
Grootte: Maximaal 40 centimeter
Verspreidingsgebied: Het Oosten van Noord-Amerika
Leefomgeving: Moerasgebieden
Gedrag: Overdag actief
Eten: Vlees, vis en waterplanten
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Hier is het rugpantser donkerbruin met een rode tekening.
De brug tussen rug- en buikpantser is donker met een rode tekening.
Kop en hals hebben enkele roodachtige lengtestrepen, evenals poten en staart.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Ze zonnen veel.