Rhinoclemmys pulcherrima incisa
 
Naam: Hondurese prachtaardschildpad
Grootte: Maximaal 21 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuid-amerika; Van Mexico tot noord Nicaragua. O.a. in Guatemala en El Salvador
Leefomgeving: Regenwouden; Langs meren en poelen
Gedrag: Overdag actief (tamelijk verscholen)
Eten: Vlees, fruit en planten
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser is middel tot donkerbruin van kleur met hele vage zwarte vlekjes, heeft een lengtekiel, is (medium) hoog gewelfd en is zijdelings afgeplat. De achterrand van het rugpantser is diep ingezaagd.
Het buikpantser is licht-geelbruin van kleur.
De kop is grijsgroen met op de bovenzijde lichtrode lengtestrepen en de zijkanten van de kop zijn getekend met gele tot rode vlekjes en streepjes. De poten zijn minder grof geschubd dan de Rhinoclemmys pulcherrima manni.
Temperatuur: Tussen 23 en 30 graden
's nachts tussen 20 en 25 graden
Bijzonderheden: Hij verlangt een moerasterrarium met een hoge vochtigheid en veel warmte. De luchtvochtigheid mag in december tot maart een heel stuk minder zijn.
Het zijn rustige dieren.
Deze soort heeft veel water nodig, zorg daarom voor een groot ondiep bassin.
Zorg voor voldoende schuilmogelijkheden.
± 50-60% landdeel / 40-50% waterdeel
De legperiode is meestal eind november t/m begin maart.