Rhinoclemmys pulcherrima manni
Voorheen Geoemyda pulcherrima
Naam: Mann's Prachtaardschildpad
Grootte: Maximaal 17 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuid-amerika; Pacifische kust van Costa Rica, uiterste zuidelijk puntje van Nigeragua
Leefomgeving: Regenwouden; Langs meren en poelen
Gedrag: Overdag actief (tamelijk verscholen)
Eten: Vlees, fruit en planten
Winterslaap: Nee
Kenmerken: Het rugpantser is lichtbruin tot geelachtig, smal van vorm, heeft een lengtekiel, is zeer hoog gewelfd, en is zijdelings afgeplat. De achterrand van het rugpantser is diep ingezaagd. Op elk schild heeft hij gele en rode concentrische ringen. De kleuren zijn in vergelijking met de andere ondersoorten zeer duidelijk. Het buikpantser is licht-geelbruin van kleur. De kop is groenachtig met op de bovenzijde lichtrode lengtestrepen en de zijkanten van de kop zijn getekend met gele tot rode vlekjes en streepjes. De poten zijn grof geschubd.
Temperatuur: Tussen 22 en 26 graden. 's Nachts mogen de temperaturen niet onder de 20 vallen.
Bijzonderheden: Deze soort komt veel op het (vochtige) land, die bij tijd en wijle het water opzoekt. Het zijn geen echte zwemmers.
Hij verlangt veel licht en zont graag.
± 70% landdeel / 30% waterdeel
Zorg voor een hoge luchtvochtigheid.
80% overdag.