Sternotherus minor minor
 
Naam: Dikkop muskusschildpad
Grootte: Maximaal 15 centimeter
Verspreidingsgebied: Het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten
Leefomgeving: Rivieren, kreken, poelen en meren
Gedrag: Dag en nacht actief, maar is het meest in de ochtend te zien
Eten: Vis, vlees en af en toe wat groen
Winterslaap: Ja
Kenmerken: Een muskusschildpad heeft in het buikschild één scharnier, d.w.z. een lijn overdrwars waar het schild enigszins kan buigen.
Hij lijkt extra klein, omdat hij een laag rugpantser heeft dat sterk afgevlakt is. Over de rug lopen drie lengtekielen, waarvan de twee zijkielen zeer vaag zijn. Het rugpantser is zwart en het kleine ruitvormige buikpantser is geelgrauw met donkere vlekken op de schilden. De kop heeft een donker netwerk op een lichtere ondergrond.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Hij scharrelt graag over de bodem van het aquarium. Als een muis schuift hij van de ene schuilhoek naar de andere op zoek naar voedselresten. Ze verschuilen zich graag ergens onder water.
Hij komt zelden op het land.
Het dier is behoorlijk agressief van aard, zodat huisvesting van meerdere dieren voorzien moet zijn van verschillende en effectieve schuilplaatsen. Anders dienen ze solitair gehouden te worden.