Sternotherus odoratus
 
Naam: Muskusschildpad
Grootte: Maximaal 14 centimeter
Verspreidingsgebied: Zuiden van Canada en het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten
Leefomgeving: Alle stromende rivieren, beekjes, meren, poelen en kanalen met zachte bodems
Gedrag: ’s Avonds en ’s nachts actief, afhankelijk van de temperatuur
Eten: Vis, vlees en af en toe wat groen
Winterslaap: Uitsluitend de exemplaren die in het Noordelijk gebied leven
Kenmerken: Een muskusschildpad heeft in het buikschild één scharnier, d.w.z. een lijn overdwars waar het schild enigszins kan buigen.
Het rugpantser is langgerekt en hooggewelfd. Jonge dieren hebben drie onduidelijke lengtekielen, die bij het ouder worden geheel verdwijnen, zodat volwassen dieren een geheel glad pantser hebben. Het rugpantser is zwartachtig. Het geelachtige buikpantser heeft donkere vlekken op de schilden, is veel kleiner dan het rugpantser en is door een dwarsscharnier in tweeën gedeeld. Kop en poten zijn zwart en over de zijkanten van de kop, onder de ogen, lopen twee gele lengtestrepen.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Deze dieren zijn echte waterbewoners, die zeer zelden op het land komen om te zonnen.