Sternotherus carinatus
Naam: Gekielde muskusschildpad
Grootte: Maximaal 18 centimeter
Verspreidingsgebied: Het midden van de Verenigde Staten
Zuidoosten van Oklahoma, centraal Arkansas, Mississippi en verder naar de Golf van Mexico
Leefomgeving: Alle stromende rivieren, moerassen, meren, poelen en kanalen met zachte bodem
Gedrag: ’s Avonds en ‘s nachts actief, afhankelijk van de temperatuur
Eten: Vis, vlees en af en toe wat groen
Winterslaap: Uitsluitend de exemplaren die in het Noordelijk gebied leven
Kenmerken: Een muskusschildpad heeft in het buikschild één scharnier, d.w.z. een lijn overdwars waar het schild enigszins kan buigen.
Het hoge rugpantser heeft een scherpe kiel en sterk aflopende zijden. Het rugpantser is olijfbruin van kleur met rijen van donkere vlekken. Het buikpantser is geelachtig. Kop en poten hebben een lichte grondkleur bezaaid met kleine donkere vlekjes.
Temperatuur: Tussen 20 en 28 graden
Bijzonderheden: Deze schildpad leeft voornamelijk in het water, en komt veel op het land om te zonnen.