Terrapene carolina bauri
 
Naam: Florida doosschildpad
Grootte: Maximaal 19 centimeter
Verspreidingsgebied: Het Zuidoosten van de V.S.
Leefomgeving: Vochtige bosrijke gebieden en weilanden
Gedrag: In de schemering actief, overdag verschuilt het dier zich
Eten: Vruchten en dierlijk voedsel, het dier eet veel insecten
Winterslaap: Alleen de exemplaren die in het noorden voorkomen houden een winterslaap
Kenmerken: Het bruine rugpantser heeft een duidelijke stralentekening.
Aan weerszijden van de kop lopen twee lichte
lengtestrepen
Bijzonderheden: Cites II beschermd!