Terrapene ornata ornata
   
Naam: Sierlijke doosschildpad
Grootte: Maximaal 16 centimeter
Verspreidingsgebied: De lagere gebieden van de Verenigde Staten, aan de westelijke oevers van de Mississippi
Leefomgeving: Zanderige grond met lage bosjes vlakbij waterbronnen
Gedrag: 's Morgens en 's avonds actief, overdag verschuilt het dier zich
Eten: Vruchten en dierlijk voedsel, het dier eet veel insecten
Winterslaap: Alleen de exemplaren die in het noorden voorkomen houden een winterslaap
Kenmerken: Het rugpantser is iets afgeplat (niet gekield) en rug- en buikpantser hebben beide een geelachtige stralentekening op een donkere ondergrond. Kop en poten zijn geel gevlekt.
Bijzonderheden: Cites II beschermd!
Deze schildpadden kunnen lange tijd zonder water en zijn daarom goed in staat te overleven in de woestijn. Als het te warm wordt graven ze zich in.