De soorten (Testudo) landschildpadden

De in ons land meest verhandelde groep van landschildpadden is wel de Testudidae. Zowel in soorten als in aantal is de aanvoer ruim. Daarom
worden hier een aantal soorten behandeld, die min of meer regelmatig
verkrijgbaar zijn. De soorten die nooit of zeer zeldzaam aangeboden
worden, en ook erg moeilijk houdbaar zijn komen hier niet aan bod.
De meeste Testudidae leven in drogere gebieden, maar een enkele soort
komen in vochtigere gebieden voor.
Zorg echter altijd voor een gelegenheid waar de schildpadden kunnen
drinken en baden, en reinig deze elke dag, terwijl men met vers water,
dat op temperatuur gebracht is, moet bijvullen.
De temperaturen die bij de soorten vermeld worden, zijn richtlijnen voor
de meeste geschikte minimale en maximale temperaturen in het
terrarium. Natuurlijk is de temperatuur in de vrije natuur aan grotere
schommelingen onderhevig. Het is daarom wel aan te bevelen, de
temperatuur 's nachts ongeveer 10 graden te laten zakken om de dieren
een rustperiode te geven, maar deze mag nooit lager dan 15 graden
worden (Europese Testudo-soorten tot 10 graden).